top of page

Thuiswerken populairder dan ooit: 50% werknemers wil flexibel aan de slag!

Uit recent onderzoek blijkt dat hoewel de meerderheid positief staat tegenover thuiswerken, er ook enige wrijving ontstaat. Voor diegenen die zelden thuiswerken, lijkt het vaker een struikelblok als collega's dit wel regelmatig doen, met 42% die aangeeft irritatie te voelen. Opvallend is dat frequent thuiswerkers zich zelden ergeren aan collega's in dezelfde situatie.


Eenzelfde soort trend is te zien bij hoe men denkt over productief thuiswerken is. Van de mensen die zelf weinig thuiswerken, denkt een derde dat het minder productief is. Van diegenen die vaak thuiswerken, denkt maar 6 procent dat een thuiswerker minder hard werkt dan op kantoor. Bij deze uitkomsten moet wel worden opgemerkt dat het niet helemaal duidelijk is wat oorzaak en wat het gevolg is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat diegenen die minder thuiswerken, dit doen omdat ze er negatief tegenoverstaan en het daarom ook vervelend vinden als anderen het doen.  


Desalniettemin benadrukken experts Tuit en Kamp dat thuiswerken steeds normaler wordt. Volgens hen biedt twee dagen thuiswerken nog steeds voldoende gelegenheid voor menselijk contact op kantoor.


Comments


bottom of page