top of page

De Politie en de digitale transformatie

De politie in Nederland staat voor een grote uitdaging: de noodzaak om mee te gaan met de digitale tijd en tegelijkertijd de toenemende druk op de organisatie te beheersen. Daarom hebben de politie en politievakbonden gezamenlijk een dringende oproep gedaan aan het nieuwe kabinet voor een investering van enkele honderden miljoenen euro's, specifiek gericht op digitalisering en modernisering van het politieapparaat.


Waarom is deze investering nodig?


Volgens korpschef Janny Knol is de investering essentieel om te voldoen aan de ambities van het hoofdlijnenakkoord van de formatie. De druk op de politie neemt toe, niet alleen door toenemende criminaliteit in de fysieke wereld, maar vooral door de groeiende dreiging van cybercriminaliteit. Loes Thissen, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, benadrukt dat criminaliteit zich steeds meer verplaatst naar de digitale omgeving, waardoor geavanceerde technologieën en systemen noodzakelijk zijn.


De Gevolgen van onvoldoende financiering:


In een brief aan de Tweede Kamer hebben de politie en de politievakbonden hun zorgen geuit over de plannen in het voorlopige regeerakkoord. Ze vrezen dat zonder voldoende financiële middelen de druk op politiemensen verder zal toenemen. De huidige voorstellen in het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB bieden volgens hen onvoldoende ondersteuning voor de noodzakelijke digitalisering en cyber criminaliteitsbestrijding.


Concrete voorbeelden van digitale behoeften:


Een belangrijk aspect van de benodigde financiering is de aanpak van cybercriminaliteit. Dit vereist niet alleen geavanceerde technische oplossingen, maar ook voldoende personeel dat is opgeleid in de nieuwste digitale technieken. Structureel is er 200 miljoen euro per jaar nodig om de basisfuncties van de politie te handhaven en de digitale transformatie door te voeren.


Toekomstige ambities:


Het doel van de politie is om niet alleen de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, maar ook voorbereid te zijn op toekomstige dreigingen. Dit betekent investeren in innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie, geavanceerde data-analysetools, en het verbeteren van de digitale infrastructuur. Deze investeringen zullen helpen om efficiënter en effectiever op te treden tegen zowel traditionele als digitale criminaliteit.


Conclusie:


De oproep van de politie voor extra financiële steun is een duidelijke indicatie van de uitdagingen en ambities waarmee ze worden geconfronteerd. Door te investeren in digitalisering kan de politie beter inspelen op de veranderende aard van criminaliteit en de algehele veiligheid in Nederland verbeteren. Het is nu aan het nieuwe kabinet om deze oproep serieus te nemen en de noodzakelijke stappen te zetten om de politie te ondersteunen in hun essentiële werk.

Comentários


bottom of page