top of page

De onverwachte klimaatuitdaging van ICT!

De onverwachte klimaatuitdaging van ICT! 

De Nederlandse overheid heeft ambitieuze klimaatdoelen, maar vergeet vaak de groeiende impact van ICT. Hoewel er veel aandacht is voor het verminderen van energieverbruik, blijft het stijgende ICT-gebruik vaak buiten beschouwing. Dit kan een serieuze belemmering vormen voor het behalen van de klimaatdoelen.

De Stijgende Impact van ICT

Het dataverbruik van overheidsorganisaties neemt aanzienlijk toe door de toenemende inzet van kunstmatige intelligentie (AI). AI vereist veel rekenkracht en grote hoeveelheden opslagruimte. Volgens Business Insider heeft driekwart van de overheidsorganisaties geen specifieke klimaatdoelen voor hun ICT-gebruik, blijkt uit een onderzoek onder 89 instellingen, waaronder gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties.

Gebrek aan Grip en Bewustzijn

Experts waarschuwen dat overheden "geen enkele grip hebben op de gevolgen van groeiende ICT." Ondanks inspanningen om energieverbruik te verminderen, wordt het toenemende ICT-gebruik vaak over het hoofd gezien. "De datahonger van de overheid neemt fors toe door het vaker gebruik van AI," aldus Business Insider.

Gebrek aan Duurzaamheidseisen

Een ander probleem is het gebrek aan prikkels voor softwareleveranciers om te verduurzamen. Duurzaamheidseisen worden zelden opgenomen in software-aanbestedingen. Door deze eisen op te nemen, kan druk worden uitgeoefend op leveranciers om duurzamere oplossingen te bieden.

De Noodzaak van Beleidsmaatregelen

Om de klimaatdoelen te behalen, moeten beleidsmakers zich bewust worden van de impact van ICT op het milieu. Het integreren van duurzaamheidseisen in ICT-aanbestedingen kan een eerste stap zijn. Overheidsorganisaties kunnen ook streven naar energiebesparende technologieën en duurzame datacenters. Investeren in bewustwording en training van medewerkers is essentieel om het belang van duurzaamheid in ICT-processen te benadrukken.


Comments


bottom of page