top of page

Aantal IT-vacatures met 29% gedaald.

In het eerste kwartaal van 2024 daalde het aantal IT-vacatures in Nederland met maar liefst 29% ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens gegevens van Hello Professionals. Deze trend varieert echter per regio, waarbij Flevoland de grootste daling laat zien met 39%. Toch blijft er vraag naar specifieke IT-functies, met ontwikkelaars als meest gewilde profiel, gevolgd door support engineers en systeembeheerders.


Opvallend is de verandering in het gedrag van werkzoekenden, waarbij een toename van actief zoekende personen wordt waargenomen, mogelijk door reorganisaties en gedwongen ontslagen. Hoewel gespecialiseerde functies zoals softwareontwikkelaars en cyberbeveiliging in trek blijven, is er een afname in de vraag naar junior IT-professionals, wat duidt op een groeiende behoefte aan ervaren kandidaten.


De arbeidsmarktdynamiek vertoont ook een verschuiving, met minder schaarste en snellere invulling van vacatures, waarbij de invultijd bijna halveert. Dit duidt mogelijk op een meer gebalanceerde markt. Interessant is ook de toenemende waarde die werkzoekenden hechten aan banen met een maatschappelijke bijdrage, waarbij 44% aangeeft dit belangrijk te vinden.


Al met al illustreren deze ontwikkelingen de evolutie van de IT-arbeidsmarkt in 2024, met uitdagingen en kansen voor zowel werkzoekenden als werkgevers.


Comments


bottom of page