top of page

Nederlandse bedrijven groeien langzamer door IT-personeelstekort

Uit een recent onderzoek van Linden-IT onder 1.016 HR-eindverantwoordelijken in Nederland blijkt dat een tekort aan IT-personeel een aanzienlijke belemmering vormt voor de groei van Nederlandse organisaties. Bijna een kwart van de respondenten (23%) geeft aan dat hun organisatie de afgelopen twee jaar minder groei heeft doorgemaakt vanwege het gebrek aan IT-talent. Dit tekort heeft ook financiële gevolgen, waarbij één op de vijf respondenten aangeeft dat hun organisatie minder winst heeft behaald vanwege hetzelfde probleem.


Met name grote organisaties hebben te lijden gehad onder een teruggang in groei en gemiste winstkansen als gevolg van het IT-talenttekort, in vergelijking met kleinere bedrijven. Veel bedrijven zijn bereid extra stappen te zetten om IT-talent aan te trekken, zoals het bieden van hogere salarissen aan startende IT-professionals en het vrijmaken van budgetten voor interne opleidingen. Vooral in de publieke sector is er een sterke bereidheid om te investeren in opleidingen voor bestaand IT-personeel.


Hoewel het aantrekken van buitenlands IT-talent slechts door een kwart van de respondenten wordt gezien als een passende oplossing, is intern opleiden van minder gekwalificeerd IT-personeel populairder. CEO Gerbert Jan Valk van Linden-IT benadrukt dat het versterken van lokaal talent en interne groeikansen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van individuen en de groei van de Nederlandse IT-sector als geheel.


תגובות


bottom of page