top of page

Hoofdlijnenakkoord 2024: Wat betekent dit voor de digitale sector? 

Het nieuwe hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB heeft gemengde gevolgen voor de digitale sector, volgens NLdigital. Hier zijn de belangrijkste punten:


Ambities en Beperkingen

Het akkoord streeft ernaar Nederland aantrekkelijk te houden voor bedrijven, maar bezuinigt op innovatiemiddelen door het schrappen van de 4e en 5e ronde van het Nationaal Groeifonds. Dit kan nieuwe technologieontwikkeling vertragen.


Kennismigratie en Onderwijs

Positief is de aandacht voor kennismigranten, belangrijk voor de ICT-sector. Flexibele regels blijven waarschijnlijk van kracht. Onzekerheid blijft in het onderwijs: de focus ligt op rekenen, lezen en taal, met weinig duidelijkheid over digitale geletterdheid en Engelstalig onderwijs.


Digitalisering en Investeringen

Digitalisering wordt vooral als toepassing genoemd, niet als drijvende kracht. Er komen investeringen in digitalisering van de zorg en robotisering in de landbouw.


Bezuinigingen en Europese Regels

Er worden aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd bij de Rijksoverheid, inclusief een reductie van externe inhuur en subsidies, oplopend tot € 1 miljard. Dit kan ICT-projecten beïnvloeden. De partijen volgen Europees beleid zonder extra nationale regels, wat consistentie biedt.

Comments


bottom of page