top of page

Rijk en regio leggen 2,5 miljard euro neer voor behoud chipsector.

In het Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg 2023 van Z-CERT wordt gemeld dat het aantal ransomware-incidenten in de zorgsector aanzienlijk is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Met een opvallende toename van 73% in ransomware-incidenten en datalekken ten opzichte van 2022, worden nieuwe phishingtechnieken en een snellere exploitatie van kwetsbaarheden als voornaamste oorzaken genoemd. 


Deze dreigingen treffen niet alleen grote zorginstellingen, maar ook kleinere organisaties en zelfs leveranciers, die steeds vaker het doelwit zijn. De toenemende digitalisering van zorginstellingen, vooral bij het omarmen van clouddiensten, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging. 


Daarnaast signaleert het rapport een opkomende dreiging in de vorm van aanvallen op domotica, zoals bij een incident waarbij ransomware de communicatie tussen alarmknoppen en meldkamers verstoorde. Het belang van bewustwording en samenwerking om cyberdreigingen in de zorgsector aan te pakken wordt benadrukt in het rapport, met als doel het vergroten van de digitale weerbaarheid binnen de sector.


Comments


bottom of page