top of page

AI-experts: ‘AI is geen bedreiging voor werkgelegenheid’

Belgische AI-experts zijn optimistisch over de impact van AI op werkgelegenheid. Ze geloven dat AI, met name generatieve AI, zal leiden tot efficiëntiewinst en nieuwe mogelijkheden voor groei, zonder significante banenverlies. In een gesprek benadrukken ze dat AI geen bedreiging vormt voor werkgelegenheid, maar eerder een middel is om bestaande banen aan te vullen en nieuwe banen te creëren. Generatieve AI wordt gezien als een manier om saaie en repetitieve taken weg te nemen, waardoor werknemers zich kunnen richten op meer zingevende aspecten van hun werk. Dit kan leiden tot een toename van motivatie en werktevredenheid.


De experts wijzen erop dat AI niet alle taken zal overnemen en dat de menselijke factor van groot belang blijft in veel industrieën. Ze benadrukken het belang van communicatie en begrijpelijke implementatie om weerstand tegen verandering te overwinnen. Daarnaast wordt opgemerkt dat AI nieuwe banen zal creëren, vooral rondom AI-implementatie, monitoring en menselijke samenwerking met AI-systemen. 


Bedrijven worden aangemoedigd om AI te zien als een instrument voor groei en verbetering van banen, waarbij werknemers meer voldoening uit hun werk halen en bedrijven kunnen groeien zonder extra personeel aan te nemen.

Comentários


bottom of page